top of page

LẤP TOM GỖ

sơn gỗ1.png

TEL :0708 455 888

       Nhóm sản phẩm gồm có:

      Đặc tính chung của sản phẩm:

         Quy cách đóng gói:

Dòng Lấp TOM gỗ Kiwi 5B được đóng can 30kg có chất lượng ổn định, độ đặc cao, dôi sơn, nhanh khô, giúp lấp tom nhanh

 

*Dùng bả trực tiếp, pha để quét hoặc phun

Can 30kg

         Tỷ lệ pha:

Untitled-2.png

Sơn

Dung Môi

1

1-1.5l

  • Facebook
  • Merryland LLC
  • Merryland LLC
bottom of page