top of page
Modern Kitchen

Chứng nhận

Kiwi Paint luôn chủ động và nỗ lực tuân thủ các định chế; đồng thời tích cực nâng cao công tác bảo vệ môi trường.

 

Với định hướng phát triển bền vững Kiwi Paint luôn chú trọng đến các hoạt động kiểm tra chất lượng, nghiên cứu và phát triển các sản phẩm an toàn cho sức khỏe con người.

9001-2015 VN.png
14001-2015 VN.png
9001-2015 ENG.png
14001-2015 ENG.png
bottom of page