top of page

Dung Môi

xangh.png

       Nhóm sản phẩm gồm có:

      Đặc tính chung của sản phẩm:

         Quy cách đóng gói:

Dung môi Kiwi chất lượng ổn định, có độ hòa tan sơn cao, dễ bay hơi, nhẹ mùi. Mặt sơn có độ dàn đều và bóng cao. 

Thùng 170kg

TEL :0708 455 888

  • Facebook
  • Merryland LLC
  • Merryland LLC
bottom of page