top of page
banel.jpg

Chất đóng rắn

Chất đóng rắn Kiwi có tác dụng đóng rắn các chất phủ bề mặt, tránh tình trạng loang lổ và co cụm thành mảng sơn khi tiến hành quét sơn lên bề mặt gỗ

Chất đóng rắn Kiwi có tác dụng đóng rắn các chất phủ bề mặt, tránh tình trạng loang lổ và co cụm thành mảng sơn khi tiến hành quét sơn lên bề mặt gỗ

Chất đóng rắn

chất cứng1.png

Cứng PU

bottom of page