top of page

TRẮNG PHỦ

sơn mờ1.png

      Đặc tính chung của sản phẩm:

Dòng Sơn Trắng Phủ Kiwi đa dạng về mã sản phẩm: Trắng trong nhà (Trắng bóng 2K, Trắng mờ 2K ( 50%,75%,100%), Trắng ngoài trời (Trắng bóng 2K, Trắng mờ 2K ( 50%,75%,100%)

 

Sơn Trắng Phủ Kiwi phun trực tiếp trên Melamin, gỗ nhựa,…Độ phủ trắng cao, bề mặt đanh, trơn tay, độ dàn sơn tốt.

         Quy cách đóng gói:

Lon 1kg, Lon 4kg, Thùng 15kg, Thùng tròn 20kg

TEL :0708 455 888

  • Facebook
  • Merryland LLC
  • Merryland LLC

         Tỷ lệ pha:

Tỷ lệ 1

Untitled-1.png

Sơn

Chất đóng rắn

Dung Môi

1

0.3-0.4

1-1.4

Tỷ lệ 2

Untitled-1.png

Sơn

Cứng 2K ngoài trời

Dung Môi

1

0.5

0.8-1


Tỷ lệ pha

0.3--0.4

1-1.4

Untitled-1.png

Sơn

Chất đóng rắn(404-405)

Dung Môi

1

bottom of page