top of page

Butyl 

xangh.png

       Nhóm sản phẩm gồm có:

      Đặc tính chung của sản phẩm:

         Quy cách đóng gói:

Butyl Kiwi chất lượng ổn định có Độ hòa tan sơn cao, bay hơi tốt, nhẹ Mùi. Hiệu quả giảm chống mốc khi thời tiết có độ ẩm cao. 

Thùng 180kg

TEL :0708 455 888

  • Facebook
  • Merryland LLC
  • Merryland LLC
bottom of page